Liên hệ

Liên hệ

CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

A: Tầng 10-12, Số 16 Âu cơ Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
T: (+84) 28-22200 220
F: (+84) 28-3810 9868
E: it@evnspc.vn