Tin tức và truyền thông

Tin ngành điện

EVN tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Ngày 9/4, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức...

xem chi tiết

Quyết liệt thực hiện các giải pháp trong công tác quản lý kỹ thuật - an toàn của EVN

Ngày 5/4, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác quản lý kỹ thuật – an toàn năm 2019....

xem chi tiết

EVN thực hiện hiệu quả công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ

Ngày 3/4, tại TP Đà Nẵng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Bình đẳng giới - Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2019. ,...

xem chi tiết