Lĩnh vực hoạt động

Chuyển đổi số

Pháp y kỹ thuật số: Phần 4 - Log Mining

Log là một dữ liệu quan trọng trong ngành Công nghệ Thông tin cũng như trong lĩnh vực điều tra số, pháp y kỹ thuật số. Hầu như tất cả dấu vết của một cuộc tấn...

xem chi tiết

Pháp y kỹ thuật số: Phần 3 - Network Forensics (tiếp)

Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về cuộc tấn công của hacker.

xem chi tiết

Pháp y kỹ thuật số: Phần 2 - Network Forensics

Nội dung bài viết lần này, các bạn sẽ tìm hiểu cụ thể hơn về Forensics trên môi trường mạng, hay còn gọi là Network Forensics. Công việc...

xem chi tiết

Pháp y kỹ thuật số: Phần 1 - Tổng quan về Pháp y kỹ thuật số

Có thể bạn đã đọc được ở đâu đó về Pháp y kỹ thuật số, Forensics, Digital Forensics hay Computer Forensics nhưng vẫn chưa có một hình dung cụ thể...

xem chi tiết