Dịch vụ

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO CNTT

 • 10:38 - 03/06/2021
 • 463
 • Đào tạo nhận thức ANTT 27001:2013
 • Dịch vụ đào tạo HDSD các phần mềm dùng chung cho các đơn vị thuộc Tổng công ty ĐLMN:
 • HDSD Chương trình Quản lý nguồn nhân lực HRMs
 • HDSD Chương trình Văn phòng điện tử EOFFICE 3.0
 • HDSD Chương trình CMIS 3.0
 • HDSD Chương trình Quản lý nguồn lực doanh nghiệp ERP
 • HDSD Chương trình MDAS và PMIS
 • HDSD Hệ thống thu thập dữ liệu EVNHES
 • HDSD Phân hệ AppMeter

 


Tên Bài Hát

Tên Ca Sĩ
Tên Tác Giả

CTY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN MIỀN NAM

Bài viết liên quan