Về chúng tôi

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

  • 15:12 - 19/05/2021
  • 309

Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.

Chính sách chất lượng của Công ty: "Đáp ứng nhu cầu khách hàng với chất lượng cao, dịch vụ CNTT ngày càng hoàn hảo"

Ban Giám đốc Công ty cam kết thực hiện chính sách chất lượng như sau:

  • Cung cấp đầy đủ nguồn lực cần thiết để đáp ứng các yêu cầu và cải tiến liên tục hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng;
  • Luôn lắng nghe ý kiến, phản hồi của khách hàng để cải tiến đa dạng hóa dịch vụ;
  • CSCL được truyền đạt và quán triệt trong toàn thể cán bộ, nhân viên của công ty.
  • CSCL được Lãnh đạo Công ty xem xét định kỳ, hoặc đột xuất để luôn thích hợp và hiệu quả.

Thông tin về chính sách chất lượng này được truyền đạt và thông hiểu đến mọi thành viên trong Công ty tham gia thực hiện mục tiêu chất lượng của Công ty.

                                                                                                  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20  tháng 02  năm 2023

                                                                                                                              GIÁM ĐỐC (đã ký)

                                               


Tên Bài Hát

Tên Ca Sĩ
Tên Tác Giả

Bài viết liên quan