Về chúng tôi

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

  • 15:12 - 19/05/2021
  • 250

Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.

Ðể thực hiện được tôn chỉ hoạt động “Luôn lắng nghe và làm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng” và các mục đích:

  • Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và nâng cao sự thoả mãn của khách hàng;
  • Gia tăng hiệu quả hoạt động của toàn Công ty.

Ban Giám đốc Công ty cam kết thực hiện chính sách chất lượng:

  • Mọi hoạt động đều định hướng vào khách hàng, chất lượng sản phẩm luôn phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng bằng hệ thống quản lý chất lượng của Công ty;
  • Duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng của Công ty cũng như từng bộ phận, và đến từng thành viên, phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015;
  • Ðảm bảo cung cấp đủ nguồn lực để thiết lập, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng, và xem xét định kỳ hàng năm hệ thống chất lượng về tính phù hợp và hiệu quả.

Thông tin về chính sách chất lượng này được truyền đạt và thông hiểu đến mọi thành viên trong Công ty tham gia thực hiện mục tiêu chất lượng của Công ty.

                                                                                                  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14  tháng 8  năm 2017

                                                                                                                              GIÁM ĐỐC (đã ký)

                                               


Tên Bài Hát

Tên Ca Sĩ
Tên Tác Giả

Bài viết liên quan