Tin tức và truyền thông

EVN SPC ỨNG DỤNG AI VÀO CÔNG TÁC ĐIỂM BÁO

  • 10:36 - 01/03/2023
  • 14

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng phát triển mạnh mẽ và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) đã lấy chủ đề “Chuyển đổi số” là chủ đề hoạt động cho năm 2022 nhằm đẩy mạnh ứng dụng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào công tác điều hành sản xuất kinh doanh trong toàn tập đoàn. Hưởng ứng chủ đề này, Công ty công nghệ thông tin Điện lực miền Nam (SPC IT) phối hợp với Ban Truyền thông EVN SPC thực hiện thành công đề tài “Ứng dụng AI và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) để phân loại tin tự động” và ứng dụng vào phần mềm điểm báo hiện có của EVN SPC.

Trước khi áp dụng đề tài, công tác phân loại tin (thuận lợi, bất lợi, tham khảo) trên phần mềm Điểm báo do chuyên viên Ban truyền thông tự thực hiện. Mỗi khi các chuyên viên Ban đi công tác hoặc nghỉ phép, tin lấy về không được phân loại, do đó tin tức từ báo chí không được cập nhật kịp thời.

Việc áp dụng AI vào phần mềm điểm báo chính là một trong những công cụ hữu ích trong nhận dạng tự động các tin bài báo chí đăng tin trên internet. Công cụ giúp lọc các tin liên quan theo từ khóa đã chọn. Sau khi tin được lấy về, hệ thống sẽ tự động phân loại bài viết, không cần sự can thiệp của con người.

Để thực hiện đề tài này, SPC IT và Ban Truyền thông đã phân tích hơn 28.000 bài viết có liên quan đến EVN SPC được thu thập từ năm 2014 đến 2021 của hơn 80 trang tin, tạp chí và cổng thông tin điện tử của các tỉnh. Sau đó áp dụng các thuật toán AI và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) để xây dựng mô hình phân loại tin tự động.

Hình 2: Các tin đã được phân loại tin tự động trong phần mềm Điểm báo

                 Kết quả thực tế cho thấy mô hình này có độ chính xác khá cao (khoảng 85%) trong việc phân loại tin tức. Đây cũng là một những giải pháp mới giúp nhận dạng thông tin nhanh chóng hơn biện pháp thủ công. Bằng việc chuyển tải các tin báo chí đăng trên internet về phần mềm một cách tự động (máy sẽ tự động quét 24/7), đảm bảo thông tin trên các báo chí đăng trên internet được kiểm soát tối ưu nhất. Đồng thời, nó giúp các chuyên viên Ban Truyền thông giảm được thời gian đọc, phân tích tin và nâng cao năng suất lao động.

                 Giải pháp đã được công nhận là sáng kiến cấp EVN SPC và được đề xuất để xét duyệt sáng kiến cấp EVN, góp phần hoàn thành chủ đề trọng tâm về Chuyển đổi số và ứng dụng AI của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề ra trong năm 2022.


Tên Bài Hát

Tên Ca Sĩ
Tên Tác Giả

Trần Mỹ Duyên P. CNPM- Cty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam

Bài viết liên quan