Lĩnh vực hoạt động

Chiến lược nguồn nhân lực để thích ứng với quá trình chuyển đổi năng lượng và chuyển đổi số

  • 08:45 - 15/12/2022
  • 21

Chủ đề “Chiến lược nguồn nhân lực để thích ứng với quá trình chuyển đổi năng lượng và chuyển đổi số” được chọn cho hội nghị lần này nhằm khuyến khích các nước ASEAN tiếp tục các hoạt động sản xuất, đầu tư và kinh doanh để tạo điều kiện quản lý hiệu quả và tin cậy theo xu hướng chuyển đổi năng lượng lớn và chuyển đổi kỹ thuật số.

https://www.evn.com.vn/d6/news/Chien-luoc-nguon-nhan-luc-de-thich-ung-voi-qua-trinh-chuyen-doi-nang-luong-va-chuyen-doi-so-6-12-31742.aspx


Tên Bài Hát

Tên Ca Sĩ
Tên Tác Giả

Nguồn EVN

Bài viết liên quan