Lĩnh vực hoạt động

Diễn đàn chuyển đổi số Việt Nam - Nhật Bản: “Chuyển đổi vì một xã hội số bao trùm”

  • 10:59 - 10/11/2022
  • 12

Diễn đàn chuyển đổi số Việt Nam - Nhật Bản với chủ đề “Chuyển đổi vì một xã hội số bao trùm” vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, Cơ quan Chuyển đổi số Nhật Bản và Trung tâm Hợp tác quốc tế về tin học hóa Nhật Bản (CICC) tổ chức tại Hà Nội trong khuôn khổ Tuần lễ Số quốc tế 2022.

https://congnghiepcongnghecao.com.vn/tin-tuc/t24976/dien-dan-chuyen-doi-so-viet-nam--nhat-ban--chuyen-doi-vi-mot-xa-hoi-so-bao-trum-.html


Tên Bài Hát

Tên Ca Sĩ
Tên Tác Giả

Nguồn sưu tầm

Bài viết liên quan