Lĩnh vực hoạt động

Chuyển đổi số góp phần thúc đẩy sự phát triển ngành Điện và tăng cường vai trò của nữ giới

  • 10:49 - 10/11/2022
  • 8

Tọa đàm của GIZ và EVN phối hợp tổ chức là cơ hội để các bên có thể trao đổi, nắm bắt các xu hướng mới về chuyển dịch năng lượng, chuyển đổi số cũng như các hoạt động về bình đẳng giới trong ngành năng lượng tại Việt Nam và trên thế giới.

Đây là chủ đề ngày thứ hai của chương trình toạ đàm Chuyển dịch năng lượng công bằng, Chuyển đổi số và Bình đẳng giới do Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức từ ngày 24 – 27/10

https://www.evn.com.vn/d6/news/Chuyen-doi-so-gop-phan-thuc-day-su-phat-trien-nganh-Dien-va-tang-cuong-vai-tro-cua-nu-gioi-6-12-31487.aspx


Tên Bài Hát

Tên Ca Sĩ
Tên Tác Giả

Nguồn EVN

Bài viết liên quan