Lĩnh vực hoạt động

Nhiều hạng mục chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất đã đạt 100% kế hoạch giai đoạn 2021-2022

  • 10:36 - 10/11/2022
  • 8

Cuộc họp rà soát tình hình thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất, do Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) – ông Ngô Sơn Hải chủ trì vào ngày 28/10 tại Hà Nội.

Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc EVN.

https://www.evn.com.vn/d6/news/Nhieu-hang-muc-chuyen-doi-so-trong-linh-vuc-san-xuat-da-dat-100-ke-hoach-giai-doan-2021-2022-6-12-31504.aspx


Tên Bài Hát

Tên Ca Sĩ
Tên Tác Giả

Nguồn EVN

Bài viết liên quan