Tin tức và truyền thông

TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO ITIL V4 FOUDATION

 • 09:06 - 27/10/2022
 • 19

Quản lý dịch vụ CNTT theo chuẩn ITIL là mô hình quản lý CNTT theo chuẩn Anh, mô tả toàn diện các quy trình liên quan đến việc cung cấp và quản trị CNTT, được xem như là một tiêu chuẩn mặc định áp dụng cho việc quản lý chất lượng dịch vụ cho hệ thống CNTT. ITIL chủ yếu tập trung hệ thống hóa quản lý các hoạt động IT theo các nhóm dịch vụ và được ứng dụng rộng rãi trong việc quản lý dịch vụ CNTT.

Trong các thành phần của hệ thống Quản lý dịch vụ CNTT theo chuẩn ITIL, thành phần đầu tiên và quan trọng nhất là về con người. Do đó, cần đào tạo kiến thức về Hệ thống Quản lý dịch vụ CNTT theo chuẩn ITIL cho các cấp Lãnh đạo, Chuyên viên CNTT, Cán bộ CNTT, Cán bộ quản lý.

Khóa học ITIL 4 là phiên bản mới nhất của khung ITIL, được thiết kế cung cấp nhiều hơn về quan điểm thực tế cho vòng đời ITIL với các thực tiễn tốt nhất từ các nền tảng bổ sung khác như Agile, DevOps và Learn. Khóa học ITIL 4 Foundation được thiết kế để giới thiệu cho các học viên về việc quản lý các dịch vụ hỗ trợ CNTT hiện đại và các khái niệm chính về kiến trúc dịch vụ.

Nhằm nâng cao công tác Quản trị cơ sở hạ tầng CNTT, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã tổ chức khóa học ITIL 4 Foundation cho 108 học viên là Chuyên viên CNTT, Cán bộ quản lý, và Lãnh đạo tại các đơn vị trực thuộc với các mục tiêu :

 • Số hóa quy trình cung cấp dịch vụ thông tin trong nội bộ Tổng công ty, người dùng có thể theo dõi toàn bộ quá trình từ lúc đưa ra yêu cầu, xử lý đến khi kết thúc.
 • Nâng cao năng lực và cải thiện chất lượng dịch vụ CNTT thông qua việc: rút ngắn thời gian cung cấp dịch vụ, xác định chính xác nguyên nhân sự cố và có biện pháp cải thiện để không xảy ra sự cố tương tự trong các lần kế tiếp.
 • Giảm thiểu rủi ro cho hệ thống thông tin của Tổng công ty thông qua các quy trình: quản lý sự thay đổi, quản lý sự cố và quản lý cấu hình.
 • Tiết kiệm chi phí thông qua việc giảm chi phí in ấn, nâng cao năng suất lao động của đội ngũ CNTT và kiểm soát khối lượng công việc từ đó bố trí nhân sự CNTT hợp lý.

Các nội dung chính trong khóa học ITIL 4 Foundation do Tổng công ty Điện lực miền Nam tổ chức bao gồm:

 • Đào tạo về Hệ thống Quản lý dịch vụ CNTT theo chuẩn ITIL cho các cấp Lãnh đạo, Chuyên viên CNTT, Cán bộ CNTT, Cán bộ quản lý.
 • Xây dựng vai trò và trách nhiệm của Cán bộ CNTT để hoạt động theo mô hình ITIL.
 • Xây dựng danh mục dịch vụ và quy trình Quản lý dịch vụ CNTT.
 • Phần mềm Quản lý dịch vụ CNTT.
 • Hệ thống máy chủ để cài đặt phần mềm Quản lý dịch vụ CNTT.

Các khóa học đã diễn ra nghiêm túc, hiệu quả trong tháng 05/2022, mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho các học viên, hứa hẹn khả năng ứng dụng sắp tới trong công tác quản lý các dịch vụ hỗ trợ CNTT tại Tổng công ty Điện lực miền Nam và các đơn vị thành viên.


Tên Bài Hát

Tên Ca Sĩ
Tên Tác Giả

Nguyễn Quang Huy tổng hợp

Bài viết liên quan