Về chúng tôi

ĐẨY MẠNH THỰC THI VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

  • 08:42 - 27/09/2022
  • 50

Văn hoá doanh nghiệp là toàn bộ giá trị văn hoá được gây dựng nên trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp, từ đó trở thành quy tắc, tập quán quen thuộc ăn sâu vào hoạt động của doanh nghiệp đồng thời chi phối tình cảm, cách suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên của doanh nghiệp trong việc theo đuổi và thực hiện các mục đích.

Nhận thức được tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp, ngay từ những ngày đầu xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Công nghệ Thông tin Điện lực miền Nam, Lãnh đạo Công ty đã có những hành động mang tính định hướng về văn hóa doanh nghiệp như: trang bị đồng phục cho người lao động, lấy hiệu quả công việc làm thước đo của mỗi người, từng bước xây dựng thương hiệu cho Công ty, ...

Năm 2021, sau khi EVN và EVNSPC ban hành quy định về hồ sơ nhãn hiệu, Công ty đã triển khai thực hiện ứng dụng nhãn hiệu từ việc in danh thiếp, bảng tên nhân viên cho đến hệ thống văn bản trong Công ty, tất cả đều được chuẩn hóa theo hồ sơ nhãn hiệu EVN. Tiếp đó, Công ty luôn tạo môi trường làm việc thân thiện, đảm bảo tính công bằng, minh bạch, hành vi ứng xử thân thiện, văn minh, lịch sự, mang lại sự hài lòng cho đối tác và cho khách hàng. Những hoạt động trên chính là một trong những nét văn hóa được dần dần hình thành tại Công ty từ những năm đầu xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Trong năm 2022, khi EVN và EVNSPC tập trung triển khai và phổ biến tài liệu văn hóa tại các đơn vị trực thuộc, Lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo các phòng chức năng hoàn thiện, đổi mới hệ thống nội dung các tài liệu như Văn hóa Công ty, Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa; tổ chức phổ biến về Văn hóa doanh nghiệp để người lao động trong Công ty đều thấu hiểu và thực hiện tốt. Hàng năm, Lãnh đạo Công ty đều xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện văn hóa doanh nghiệp, trong đó đều ưu tiên việc thực thi Văn hóa doanh nghiệp tại đơn vị.

Trên thực tế, văn hóa doanh nghiệp đóng một vai trò không hề nhỏ trong việc phát triển đời sống của nhân viên một cách toàn diện. Chính vì vậy, những hành động hỗ trợ từ phía công ty, như giờ làm việc linh hoạt, hay một môi trường làm việc cởi mở cho phép nhân viên có tiếng nói, là vô cùng quan trọng. Tất cả những điều trên giúp các CBCNV luôn đảm bảo được động lực và tinh thần tốt trong công việc.

Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp là một quá trình lâu dài, do vậy, Công ty Công nghệ Thông tin Điện lực miền Nam với tầm nhìn và sứ mệnh của mình luôn nỗ lực xây dựng một thương hiệu nói riêng và bản sắc văn hóa doanh nghiệp nói chung. Với bản lĩnh, quyết tâm của Lãnh đạo Công ty và sự đồng tâm nhất trí của tập thể người lao động, chúng ta hoàn toàn có thể tin rằng Công ty Công nghệ Thông tin Điện lực miền Nam sẽ trở thành một đơn vị thực thi tốt văn hóa doanh nghiệp, góp phần nâng cao giá trị văn hóa, thương hiệu của EVN và của EVNSPC.


Tên Bài Hát

Tên Ca Sĩ
Tên Tác Giả

Nguyễn Ngọc Phương - Phòng KTHTM SPCIT

Bài viết liên quan