Lĩnh vực hoạt động

Pháp y kỹ thuật số: Phần 4 - Log Mining

  • 17:01 - 10/06/2022
  • 8

Log là một dữ liệu quan trọng trong ngành Công nghệ Thông tin cũng như trong lĩnh vực điều tra số, pháp y kỹ thuật số. Hầu như tất cả dấu vết của một cuộc tấn công đều được lưu trong log.

Log Mining hay Log Forensics là thuật ngữ để chỉ về một cuộc điều tra dựa trên Log. Mặc dù chứa rất nhiều thông tin có ích, nhưng việc phân tích Log lại không hề đơn giản. Dữ liệu lớn, nhiều file riêng lẻ, mỗi loại có một cấu trúc khác nhau và có thể bị xóa, sửa đổi là những bất lợi khi làm việc với Log.

Pháp y kỹ thuật số: Phần 4 - Log Mining


Tên Bài Hát

Tên Ca Sĩ
Tên Tác Giả

Bài viết liên quan