Tin tức và truyền thông

Hưởng ứng Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022

  • 14:17 - 30/05/2022
  • 36

Hưởng ứng Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022

Nhằm hưởng ứng các sự kiện môi trường lớn trong tháng 5, tháng 6, từ ngày 15/5/2022 đến ngày 15/6/2022, đồng loạt tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022 trên phạm vi cả nước.

Ngày 29 tháng 4 năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 2261/BTNMT-TCBHĐVN về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 6) và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 (ngày 08 tháng 6).

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, chủ đề của Ngày Đại dương thế giới năm 2022 (ngày 08/6) được Liên hợp quốc lựa chọn là “Hồi sinh: cùng hành động vì đại dương” thể hiện tầm quan trọng của các hoạt động phối hợp giữa các quốc gia và tổ chức giúp hồi sinh đại dương, phục hồi các hệ sinh thái biển bị suy thoái, bảo tồn tài nguyên và môi trường biển với mục tiêu phát triển bền vững.

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022 (từ ngày 01 đến ngày 08/6) có chủ đề “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển” nhằm từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế trong phát triển bền vững kinh tế biển ở nước ta.

Để hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022, từ ngày 25/5/2022 đến ngày 08/6/2022, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã ban hành văn bản số 4089/EVN SPC-KT yêu cầu các đơn vị tham gia hưởng ứng.

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 


Tên Bài Hát

Tên Ca Sĩ
Tên Tác Giả

Tổng hợp - Phòng Tổ chức hành chính

Bài viết liên quan