Tổ khảo sát của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với Đảng ủy EVN

Thứ năm - 04/04/2019 09:01
Ngày 4/4, tại Hà Nội, Tổ khảo sát của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) đã làm việc với Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam để khảo sát xây dựng Đề án “Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối DNTW”., Tổ khảo sát của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với Đảng ủy EVN

Ngày 4/4, tại Hà Nội, Tổ khảo sát của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) đã làm việc với Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam để khảo sát xây dựng Đề án “Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối DNTW”.

Tổ khảo sát của Đảng ủy Khối DNTW làm việc với Đảng ủy EVN

Tham gia Tổ khảo sát có ông Đặng Hùng Minh - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; ông Nguyễn Hoàng Dũng - Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối và đại diện Vụ Tổ chức - Điều lệ (Ban Tổ chức Trung ương).

Về phía Đảng ủy EVN có ông Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN, ông Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN.

Khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện

Đảng bộ EVN là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối DNTW, hoạt động theo mô hình Đảng bộ công ty mẹ mở rộng, bao gồm 19 tổ chức đảng trực thuộc. Trong đó có 1 đảng bộ được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở, được ủy quyền kết nạp, khai trừ đảng viên.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN cho biết, Đảng bộ Tập đoàn luôn được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng ủy Khối DNTW trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy, Ban Thường vụ lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của Tập đoàn thông qua việc bàn và quyết định các chủ trương lớn, quan trọng và quyết định công tác cán bộ theo phân cấp. Hội đồng thành viên (HĐTV), Tổng giám đốc EVN định kỳ hàng tháng/quý hoặc đột xuất báo cáo Đảng ủy về tình hình sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng và các mặt công tác quan trọng khác, cũng như định hướng sắp tới của Tập đoàn.

Đối với tổ chức chính trị - xã hội, Đảng ủy EVN lãnh đạo toàn diện các hoạt động của Công đoàn và Đoàn Thanh niên, trực tiếp lãnh đạo Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn, Đoàn Thanh niên; quyết định các chức danh lãnh đạo của 2 tổ chức chính trị- xã hội này.

Đối với các tổ chức đảng sinh hoạt tại địa phương, Đảng ủy EVN thực hiện phương thức “lãnh đạo gián tiếp” thông qua HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn. Trong đó, tất cả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận,… của Đảng ủy Tập đoàn được HĐTV, Tổng giám đốc cụ thể hóa thành quy chế, quy định, kế hoạch để triển khai thực hiện tại các đơn vị. Riêng về quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ thuộc diện Tập đoàn quản lý, Ban Thường vụ Đảng ủy trực tiếp cho ý kiến trước khi lãnh đạo Tập đoàn quyết định.

Vẫn còn vướng mắc

Ông Nguyễn Hữu Tuấn cho biết, bên cạnh những thuận lợi nêu trên, Đảng ủy Tập đoàn cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác.

Đơn cử, hiện nay, BTV Đảng ủy EVN quản lý cán bộ đến thủ trưởng các đơn vị cấp 3, tuy nhiên việc đánh giá đối với cán bộ của đơn vị sinh hoạt đảng tại địa phương chưa đầy đủ thông tin, do chưa có quy định phải báo cáo thường xuyên.

Một số nội dung trong quy chế, quy định về công tác cán bộ còn chưa đồng bộ, chưa thống nhất, còn có những cách hiểu khác nhau. Mô hình tổ chức đảng nhìn chung còn nhiều bất cập do không đồng bộ, không tương đương về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng giữa các đơn vị tương đương.

Phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Tập đoàn với cấp ủy các đơn vị thành viên sinh hoạt đảng tại địa phương là mối quan hệ song trùng lãnh đạo, nhưng hiện nay chưa có hướng dẫn để gắn trách nhiệm cụ thể.

Tại buổi làm việc, Đảng ủy EVN đã nêu những kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Trong đó, đề xuất quy định mô hình đồng bộ đối với tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các doanh nghiệp trong khối để thống nhất trong công tác lãnh đạo, quản lý.

Về công tác cán bộ, cần bổ sung nội dung cụ thể về công tác phối hợp giữa Đảng ủy Khối DNTW với Ban Cán sự Đảng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các tỉnh/thành ủy địa phương; xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của mỗi cơ quan, nhất là trong trường hợp không có sự thống nhất về việc đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ.

Kết luận buổi làm việc, ông Đặng Hùng Minh - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối DNTW ghi nhận những nỗ lực của Đảng ủy EVN trong thời gian qua đã lãnh đạo Tập đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tổ khảo sát đã ghi nhận những ý kiến của Đảng ủy EVN để báo cáo lãnh đạo cấp trên, nhằm từng bước tháo gỡ cho các doanh nghiệp trong Khối DNTW. 


Nguồn tin: Trang thông tin điện tử Tập đoàn Điện lực Việt nam

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây