Mô hình hoá lưới điện phục vụ công tác dịch vụ khách hàng

Thứ hai - 08/08/2016 21:14
Trên cơ sở phân tích những hạn chế của các ứng dụng đang được triển khai sử dụng hiện nay trong Tổng công ty Điện lực Miền Nam, Công ty Công nghệ Thông tin Điện Lực Miền Nam (CNTT ĐLMN) đã chủ động nghiên cứu và đề xuất giải pháp mô hình hóa hệ thống lưới điện trên máy tính và các thuật toán liên quan, qua đó ứng dụng vào công tác quản lý vận hành lưới điện và công tác dịch vụ khách hàng tại các đơn vị để công tác này được thực hiện một cách thuận tiện, dễ dàng và trực quan hơn

Việc xây dựng chương trình Mô hình hóa lưới điện xuất phát từ những tồn tại trong thực tế như sau:

1. Các yêu cầu của việc xây dựng chương trình Mô hình hóa lưới điện:

- Sơ đồ lưới điện phân phối rất phức tạp, có kết cấu mạch vòng. Do đó, sơ đồ cấu trúc hình cây không thể hiện được hết các đặc tính vốn có của lưới điện.

- Dữ liệu thể hiện quan hệ khách hàng - điểm đo - trạm trong CMIS được tổ chức phân nhóm theo các phát tuyến còn đơn giản, không phản ánh kịp thời các thay đổi về kết cấu lưới phục vụ cho các thay đổi về phương thức cấp điện, thông tin chưa đủ chi tiết đáp ứng các yêu cầu quản lý.

- Chưa có cầu nối thông tin giữa vận hành lưới điện thuộc lĩnh vực kỹ thuật và dịch vụ khách hàng trong lĩnh vực kinh doanh

- Thông tin về mất điện chưa thể quản lý chi tiết đến từng khách hàng.

- Các tổng hợp thực tế về thời gian mất điện, số khách hàng bị mất điện theo quý/ năm phải tổng hợp bằng thủ công.

Trên cơ sở phân tích những hạn chế của các ứng dụng đang được triển khai sử dụng hiện nay trong Tổng công ty Điện lực Miền Nam, Công ty Công nghệ Thông tin Điện Lực Miền Nam (CNTT ĐLMN) đã chủ động nghiên cứu và đề xuất giải pháp mô hình hóa hệ thống lưới điện trên máy tính và các thuật toán liên quan, qua đó ứng dụng vào công tác quản lý vận hành lưới điện và công tác dịch vụ khách hàng tại các đơn vị để công tác này được thực hiện một cách thuận tiện, dễ dàng và trực quan hơn như sau:

- Tạo ra công cụ để mô hình hóa sơ đồ lưới điện vào máy tính. Từ đó thể hiện được toàn bộ trạng thái lưới điện đang vận hành tại các đơn vị một cách trực quan trên máy tính.

- Tạo công cụ để nhân viên quản lý vận hành giả lập các tình huống đóng cắt điện, lập lịch cắt điện.

- Tạo ra các công cụ để nhân viên quản lý vận hành thao tác các điểm đóng cắt điện thực tế trên sơ đồ lưới, đồng thời máy tính sẽ ghi nhận lại các thời điểm đóng cắt thực tế và so sánh với lịch đã được lập.

- Từ các tình huống thao tác vận hành trên lưới, hệ thống sẽ tính toán chính xác được các nhánh rẽ bị mất điện, các trạm bị mất điện, các khách hàng bị mất điện (thừa kế dữ liệu CMIS 2.0).

- Kết quả của hệ thống còn hỗ trợ việc tính toán chính xác độ tin cậy cung cấp điện (SAIDI, SAIFI, MAIFI) theo yêu cầu của Tổng công ty.

2. Lợi ích của chương trình Mô hình hóa lưới điện:

Với mục tiêu ban đầu đã đề ra là phục vụ các nhu cầu trong quản lý vận hành lưới điện cùng nhu cầu công tác DVKH… của các Công ty Điện lực trong Tổng công ty Điện lực Miền Nam, chương trình Mô hình hóa lưới điện với những chức năng xây dựng hiện nay đã đáp ứng được các công tác của các cấp quản lý như sau:

* Đối với các Điện lực và Công ty Điện lực:

- Phục vụ công tác quản lý vận hành lưới điện:

Cập nhật và thể hiện trạng thái lưới điện đang vận hành một cách trực quan trên sơ đồ.
Giúp nhân viên quản lý vận hành ghi nhận lại lịch sử các thao tác vận hành đóng cắt thực tế trên lưới điện.
Giúp nhân viên quản lý vận hành giả lập các thao tác vận hành đóng cắt để tiên lượng các tình huống và lập các lịch cắt điện chính xác.
Quản lý các thời điểm đóng cắt điện trong thực tế so với các thời điểm đã được xác định trong lịch.
- Phục vụ công tác dịch vụ khách hàng:

Khách hàng tra cứu lịch cắt điện
Xem lịch sử khách hàng mất điện
Xem thông tin dịch vụ khách hàng 22KV
Thông báo lịch cắt điện đến các khách hàng quan trọng bằng nhiều hình thức: SMS, văn bản, điện thoại…
- Lập các báo cáo thống kê:

Xem, in lịch cắt điện của Điện lực, Công ty Điện lực
In Thông báo tình hình ngưng cung cấp điện của các Điện lực, Công ty Điện lực trong tháng gửi các cơ quan truyền thông.
Thống kê trạm mất điện (theo tháng quý, năm)
Thống kê khách hàng mất điện (theo tháng quý, năm)
Tính toán và lập các báo cáo về độ tin cậy cung cấp điện với các thông số Saidi, Saifi, Maifi (theo quý, năm).
* Đối với Tổng công ty Điện lực miền Nam:

- Tổng hợp số liệu báo cáo của các đơn vị về: trạm mất điện, khách hàng mất điện, lịch cắt điện,…

- Tổng hợp báo cáo về độ tin cậy cung cấp điện của Tổng công ty với các thông số Saidi, Saifi, Maifi (theo quý, năm).

3. Nội dung của chương trình Mô hình hóa lưới điện:

Chương trình Mô hình hóa lưới điện phục vụ cho công tác quản lý vận hành lưới điện và công tác dịch vụ khách hàng.

Hệ thống các chức năng của chương trình:
 

mo hinh hoa 02

Đặc điểm: Hệ thống có khả năng liên kết dữ liệu với chương trình quản lý khách hàng (CMIS) và chương trình Thông tin DVKH 22kV đang vận hành tại các Công ty Điện lực.

Chương trình gồm có các module:

a. Module Vận hành:

- Cho phép nhân viên vận hành lưới điện ghi nhận các thao tác đóng cắt điện tại các điểm thực tế dựa trên sơ đồ lưới điện đã được mô hình hóa của chương trình, máy tính sẽ ghi nhận lại các thời điểm đóng cắt thực tế và so sánh với lịch đã được lập.

- Sau khi thực hiện các thao tác vận hành trên sơ đồ lưới, tình trạng lưới điện vận hành được thể hiện một cách trực quan về: tình trạng nhánh có điện/ mất điện, TBA có điện/ mất điện, tình trạng đóng/ mở của các thiết bị đóng cắt trên lưới.
 

mo hinh hoa 03

b. Module Lập lịch:

- Cho phép người dùng lập lịch cắt điện cho Điện lực, giả lập các phương án cắt điện, tiên lượng nhánh rẽ, trạm mất điện, số khách hàng bị mất điện, sản lượng tiết giảm…
 

mo hinh hoa 04

c. Module Cập nhật lưới điện:

Bao gồm các chức năng:

- Cập nhật lưới điện:

Cho phép người dùng cập nhật dữ liệu trạng thái cho sơ đồ lưới điện, bao gồm: Cập nhật nhánh, Cập nhật kết nối và các thiết bị, Vẽ nhánh…
Ngoài ra, chương trình còn cho cập nhật lưới điện trên sơ đồ địa lý (GIS): cập nhật đường dây, các trạm thuộc đường dây trên bản đồ địa lý (GIS) với mục đích xem được lưới điện vận hành trên bản đồ địa lý sau này.
- Cập nhật địa dư cho trạm:

Cho phép người dùng cập nhật thông tin địa dư (khu phố, phường/xã, huyện) cho từng trạm biến áp, phục vụ cho công tác in thông báo tình hình ngưng cung cấp điện của các Điện lực và Công ty Điện lực.
 

mo hinh hoa 05

d. Module Các tiện ích:

- Xem lịch cắt điện: cho phép thực hiện các công tác sau:

Xem /In lịch cắt điện theo ngày của từng Điện lực, bao gồm các thông tin: Ngày cắt điện, thời gian cắt điện, khu vực cắt điện.
In thông báo về việc tạm ngừng cung cấp điện của Công ty Điện lực.
Xuất danh sách lịch cắt điện, trạm mất điện, khách hàng mất điện dưới dạng file Excel.
Xem danh sách khách hàng quan trọng để gửi mail, văn bản, SMS hoặc điện thoại thông báo.
- Xem DVKH 22KV:

Cho phép người dùng xem các thông tin Dịch vụ khách hàng 22KV.
- Khách hàng tra cứu lịch cắt điện:

Cho phép tra cứu lịch cắt điện của từng khách hàng trong tương lai, dựa trên các thông tin liên quan đến khách hàng.
- Lịch sử KH mất điện:

Cho phép người dùng tra cứu lịch sử khách hàng đã được cắt điện trong thực tế, dựa trên các thông tin liên quan về khách hàng.
- Lịch sử trạm mất điện:

Cho phép người dùng tra cứu lịch sử các trạm đã được cắt điện trong thực tế.
- Xem lưới điện dạng cây:

Cho phép người dùng Xem sơ đồ lưới điện dưới dạng cây, gồm các nhánh, các trạm thuộc nhánh và danh sách khách hàng tương ứng của trạm.
- Xem trạm thuộc nhánh:

Cho phép người dùng Xem danh sách trạm thuộc nhánh và danh sách trạm chưa thuộc nhánh (hỗ trợ chức năng Thêm Trạm biến áp vào nhánh để người dùng biết được đã thêm hoàn tất các trạm của đơn vị vào nhánh chưa)
e. Module tính độ tin cậy:

Cho phép người dùng tính toán và xuất các báo cáo theo quy định về độ tin cậy cung cấp điện, gồm các chỉ số SAIDI, SAIFI, MAIFI.

4. Công tác triển khai chương trình Mô hình hóa lưới điện:

Từ tháng 05/2012 đến nay, chương trình Mô hình hóa lưới điện hiện đã được triển khai vận hành thí điểm tại các Công ty Điện lực: Tiền Giang, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, phần chức năng cập nhật lưới điện và vận hành lưới điện. Dự kiến chương trình sẽ được tiếp tục triển khai đến tất cả các Công ty Điện lực còn lại, với đầy đủ các chức năng (như đã nêu) của hệ thống.

Trong thời gian tới, Công ty Công nghệ Thông tin Điện lực miền Nam sẽ không ngừng hiệu chỉnh bổ sung các tính năng mới cho chương trình để ngày một phục vụ tốt hơn nữa các nhu cầu trong công tác quản lý vận hành lưới điện và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng./.

(Theo: Cty CNTTĐLMN )

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
banner cuoi trang
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây