BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2020

Thứ hai - 28/09/2020 13:48
PHẦN 1: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2019

Thực hiện chủ đề “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện” của Tập đoàn điện lực Việt Nam, trong năm 2019 toàn thể CBCNV Công ty đã ra sức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch CNTT Tổng công ty giao năm 2019 theo quyết định số 473/QĐ-EVN SPC ngày 30/01/2019 của Tổng công ty Điện lực miền Nam (SPC) về việc “Ban hành kế hoạch CNTT và VTDR năm 2019 của EVNSPC giao Văn phòng, các Ban Tổng công ty và các Đơn vị thành viên thực hiện”; góp phần ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác quản trị, điều hành, vận hành hệ thống điện, kinh doanh, dịch vụ khách hàng, đầu tư xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sản xuất kinh doanh trong toàn Tổng công ty.
 1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2019 :
 1. Công tác xây dựng, triển khai các phần mềm do SPC giao:
     Thực hiện quyết định số 473/QĐ-EVN SPC ngày 30/01/2019 của Tổng công ty Điện lực miền Nam (TCT) về việc “Ban hành kế hoạch CNTT và VTDR năm 2019 của EVNSPC giao Văn phòng, các Ban Tổng công ty và các Đơn vị thành viên thực hiện”, Công ty đã triển khai thành công các dự án phần mềm lõi của EVN như:
 • Hệ thống quản lý thông tin khách hàng (CMIS 3.0)
 • Hệ thống quản lý nguồn nhân lực doanh nghiệp (ERP)
 • Quản lý kỹ thuật nguồn điện và lưới điện (PMIS)
 • Hệ thống quản lý đầu tư xây dựng (QLĐTXD)
 • Hệ thống quản trị nguồn nhân lực (HRMs)
 • Hệ thống văn phòng điện tử có áp dụng chử ký số (eOffice 3.0)
 • Hệ thống thu thập dữ liệu (EVNHES)
 • Hệ thống OMS.
 • Nâng cấp phần mềm: hoàn thành các hạng mục
 • Phần mềm Giám sát an toàn
 • Phần mềm Giám sát công việc
 • Cổng thông tin nội bộ
 • Trang web EVNSPC
 • Chấm điểm Văn hóa doanh nghiệp
Số hạng mục hoàn thành vượt mức tiến độ Tổng công ty giao là 2/5 hạng mục (đạt tỷ lệ 40%)
 •  Hỗ trợ vận hành và khai thác các phần mềm
 • Hỗ trợ tốt các đơn vị vận hành khai thác các hệ thống phần mềm đã triển khai trong EVN SPC đúng tiến độ được giao.
 • Thực hiện BCKD Tổng công ty kịp thời nhanh chóng và chính xác.
 • Thực hiện lấy số liệu cho Ban KD, Ban Tài Chính, Ban Kỹ thuật,… kịp thời nhanh chóng, đúng theo yêu cầu.
     Ngoài các công tác được giao trong kế hoạch CNTT năm 2019 nói trên, Công ty cũng đã hoàn thành tốt việc xây dựng các phần mềm, module phát sinh đáp ứng nhu cầu công tác của Văn phòng, các Ban Tổng công ty, bao gồm các hạng mục phần mềm như sau:
 • Webservice khai thác dữ liệu CMIS 3.0
 • Ứng dụng CNTT trong quản lý hồ sơ và công tác kiểm tra vận hành lưới điện
 • Module đánh giá rủi ro lĩnh vực an toàn điện
 • Khai thác dữ liệu sau kiểm tra hệ thống đo đếm bằng máy tính bảng
 • Giám sát công việc và lịch công tác trên TBDĐ
 • Báo cáo phân tích và điều hành hoạt động KGMBĐ
 • Quản lý biến động mã KH cấy trạm, tách lưới
 1. Công tác quản lý, vận hành hệ thống đo ghi xa :
 • Hoàn thành tốt công tác hỗ trợ xử lý từ xa và trực tiếp tại các công ty điện lực trong công tác vận hành bao gồm: Chuyển đổi hệ thống thu thập; Thay modem; Thay công tơ; Khai báo mới điểm đo; Thanh lý điểm đo; Kiểm tra tín hiệu,…
 • Quản lý giám sát, vận hành, xử lý Hệ thống 84.000 điểm đo TCC và TCD; hoán chuyển modem lắp cho các điểm đo hết hạn thuê dịch vụ; Hệ thống HES 110kV; Hệ thống 84 điểm đo;
 • Quản lý vận hành hệ thống MDMS khai thác dữ liệu.
 • Hoàn thành việc tiếp nhận vận hành hỗ trợ các hệ thống đo xa qua PLC, RF bằng EVNHES
 • Hoàn thành tốt khai thác dữ liệu đo xa cho NCPT, DRMS, MDAS và các phần mềm kỹ thuật
 • Khai thác, cung cấp kho dữ liệu EVN đáp ứng 100%
 1. Vận hành CSDL các hệ thống, bảo dưỡng hệ thống mạng, khai thác hệ thống mạng, vận hành các ứng dụng của Tổng công ty :
Hiện nay, hạ tầng CNTT của Tổng công ty rất lớn, bao gồm các hệ thống như: Trung tâm dữ liệu SPC (DC SPC); Trung tâm dữ liệu dự phòng (DR 16 AC); Hệ thống mạng LAN/WAN SPC, Hệ thống mạng Wifi; Đường truyền cung cấp dịch vụ thanh toán qua ngân hàng; Hệ thống HNTH; Hệ thống VTDR; Hệ thống thu thập đo xa; Hệ thống mạng cáp quang khu vực TPHCM. Để đảm bảo hạ tầng CNTT này luôn sẵn sàng phục vụ kịp thời cho công tác quản lý, điều hành và sản xuất kinh doanh trong toàn Tổng công ty, Công ty luôn không ngừng cải tiến, nghiên cứu, triển khai và áp dụng các giải pháp nhằm đảm bảo các hệ thống hoạt động ổn định, giảm thiểu rủi ro và sự cố bằng nhiều giải pháp như:
 • Tổ chức bộ phận vận hành và giám sát 24/7 hệ thống CNTT-VTDR
 • Triển khai các giải pháp sao lưu dự phòng, khắc phục sự cố.
 • Triển khai các giải pháp đảm bảo ATTT cho các hệ thống như đưa vào vận hành hệ thống quản lý tài khoản đặc quyền và dò quyét lỗ hổng, các hệ thống firewall, ...
 • Cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, 27001.
 • Tuân thủ các quy định của Tổng công ty đã ban hành
Công ty cũng luôn chủ động trong công tác hoạch định và cấp phát tài nguyên mạng đáp ứng cho người dùng truy cập, cũng như dung lượng lưu trữ cho các lĩnh vực như email, data file, dữ liệu khách hàng điện, dữ liệu đo ghi, dữ liệu kỹ thuật điện, dữ liệu nguồn lực doanh nghiệp, ...
 1. Công tác đào tạo Công nghệ thông tin
 Công ty đã hoàn thành kế hoạch đào tạo về công nghệ thông tin do Tổng công ty giao, công tác này góp phần nâng cao trình độ công nghệ thông tin và hỗ trợ các đơn vị trong việc vận hành tốt các hệ thống phần mềm của các lĩnh vực như: Hệ thống quản lý thông tin khách hàng (CMIS); Quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP); Quản lý kỹ thuật nguồn điện và lưới điện (PMIS); Văn phòng (Eoffice); Tổ chức nhân sự (HRMs); Hệ thống quản lý vận hành lưới điện (OMS); Quản lý đầu tư xây dựng.
 1. Công tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới vào thực tế:
Trong năm qua, phong trào nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để ứng dụng công nghệ mới vào thực tế công việc luôn được Công ty phát huy và duy trì, cụ thể: tổng số sáng kiến được công nhận và đưa vào áp dụng là 06 sáng kiến cấp Tổng công ty, trong đó có 05 sáng kiến do SPCIT chủ trì đem lại hiệu quả áp dụng cho công tác.
 1. Công tác đầu tư xây dựng, thực hiện chi phí và quản lý vật tư thiết bị:
 • Căn cứ quyết định 2056/QĐ-EVN SPC, ngày 27/06/2019, của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc giao vốn ĐTXD năm 2019 cho Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam, bao gồm 6 công trình với tổng mức đầu tư được duyệt là 7.821 triệu đồng:
 • (1) Hệ thống điều hoà chính xác cho Trung tâm dữ liệu của EVNSPC, vốn được giao là 3.911 triệu đồng;
 • (2) Mua sắm thiết bị bổ sung thêm cho hệ thống giám sát trung tâm dữ liệu (DC) và trung tâm dữ liệu dự phòng (DR) của Tổng công ty Điện lực miền Nam, vốn được giao là 331 triệu đồng.
 • (3) Mua sắm Server phục vụ phần mềm quản lý phim ảnh trên E-TIVI, vốn được giao là 607 triệu đồng.
 • (4) Mua sắm nâng cấp License cho các thiết bị công nghệ thông tin, Fortiweb, Fortimail, Palo Alto 3050, Kaspersky Endpoint Security For Business tại Trung tâm lưu trữ dữ liệu và trang bị phần mềm quản lý lỗi, hỗ trợ vận hành tập trung JIRA cho các ứng dụng dùng chung của EVN và EVNSPC, vốn được giao là 2.519 triệu đồng.
 • (5) Mua sắm máy Photocopy phục vụ công tác hành chính văn phòng, vốn được giao là 101 triệu đồng.
 • (6) Xây dựng tuyến cáp quang kết nối Trường Cao đẳng Điện lực TP.HCM vào mạng VTDR của Tổng công ty, vốn được giao là 372 triệu đồng.
 • Công tác thực hiện chi phí theo kế hoạch của Tổng công ty giao, bao gồm chi phí vật liệu, dịch vụ mua ngoài, chi phí khác bằng tiền đã được Công ty thực hiện tốt.
 • Đã hoàn thành Công tác thanh xử lý vật tư thiết bị theo kế hoạch Tổng công ty giao.
 • Công tác giảm tồn kho vật tư thiết bị: Đến cuối tháng 12/2019 thực hiện 88.608.918 đồng, đạt 73,84% so với kế hoạch TCT giao.
 1. Công tác Tài chính, chi phí:
 • Căn cứ quyết định số 1393/EVN SPC-TCKT ngày 27/02/2019 của TCT v/v Giao kế hoạch chi phí SXKD năm 2019 cho SPCIT; Tổng chi phí kế hoạch được giao là 5.386 triệu đồng, tính đến cuối tháng 11/2019 thực hiện là 4.463 triệu đồng, đạt 83% so với kế hoạch được giao.
 • Dự kiến đến 31/12/2019, SPCIT sẽ phấn đấu tiết kiệm thực hiện hoàn thành kế hoạch định mức chi phí được giao.
 1. Công tác Tổ chức - Lao động tiền lương
 • Công ty luôn cải tiến hệ thống quản lý, điều hành phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và nhu cầu thực tế. Bên cạnh đó Công ty cũng không ngừng tìm kiếm, quy hoạch, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý và bố trí lao động hợp lý.
 • Tổng số lao động trong Công ty hiện nay là 90 người, gồm 62 nam và 28 nữ. Trong đó: 06 người có trình độ trên Đại học (7%), 71 người có trình độ Đại học (79%), 13 người có trình độ dưới Đại học (14%). Độ tuổi lao động bình quân: 35 tuổi.
 • Công ty đã đạt kế hoạch năng suất lao động do Tổng công ty giao, đảm bảo tiền lương, thu nhập của người lao động năm nay cao hơn năm trước.
 • Quỹ tiền lương SXKD năm 2019: 24.014.000.000 đồng
 • Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCD: 2,056,234,200 đồng
 1. Công tác Thanh kiểm tra, Thi đua, Tuyên truyền
 • Tuân thủ các quy định thanh kiểm tra của các cấp.
 • Tổ chức và tham gia các phong trào văn thể mỹ vào các ngày lễ lớn, thi đua của Công ty và của Tổng công ty.
 • Cung cấp các bản tin, bài viết về những hoạt động của Công ty cho “Bản tin Tổng công ty Điện lực miền Nam”, “Bản tin Hội Điện lực miền Nam” và Web “Bản tin Tổng công ty Điện lực miền Nam”, với số bài viết là 16, đạt tỷ lệ 100% so với kế hoạch công ty giao.
 1. Công tác quản lý chất lượng
 • SPCIT đã triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 9001 và đã được TUV chứng nhận. SPCIT đã chuyển đổi phiên bản sang ISO 9001:2015 và vẫn duy trì hiệu lực áp dụng.
 • SPCIT đã triển khai xây dựng hệ thống quản lý an ninh thông tin theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27001:2013 và vẫn duy trì hiệu lực áp dụng.
 • Hàng năm, để đảm bảo và tăng cường tính hiệu quả của 2 hệ thống, ngoài việc đánh giá của các tổ chức chứng nhận, SPCIT tổ chức các đợt đánh giá nội bộ cho mỗi hệ thống để duy trì hiệu lực áp dụng của tiêu chuẩn.
 • Trong năm 2019, công ty cũng tổ chức nhiều lớp đào tạo về ANTT cho các đơn vị, Điện lực có nhu cầu;  
 1. Công tác sản xuất kinh doanh khác
 • Năm 2019 cũng là năm có nhiều khó khăn và thách thức đối với công tác kinh doanh của Công ty trong việc thực hiện các chỉ tiêu
 • Căn cứ vào kế hoạch TCT giao cho các PC về lộ trình CNTT năm 2019 và những năm tiếp theo cho việc mua sắm, trang bị, đầu tư các dự án: các phần mềm bản quyền phòng chống virus, phần mềm hệ điều hành server cho các máy chủ, máy trạm; và một số các dịch vụ về CNTT…Công ty cũng đã nắm bắt được các nhu cầu của một vài PC về CNTT và cũng phối hợp với các PC để triển khai, cung cấp sản phẩm dịch vụ…
 • Về công tác đào tạo Công ty cũng đã đạt được những kết quả nhất định, đáp ứng phần nào nhu cầu bồi dưỡng nâng cao kiến thức về CNTT cho CBCNV nội bộ SPC. Trong năm, Công ty đã đào tạo CNTT theo nhiệm vụ về các phần mềm dùng chung: ERP, CMIS, HRMs, Khai thác đo xa IFC…Ngoài ra Công ty thực hiện đào tạo ngoài kế hoạch theo yêu cầu của các đơn vị như:
 • Đào tạo Nhận thức về An toàn, an ninh thông tin
 • Đào tạo Hướng dẫn sử dụng và triển khai Phân hệ KPIs - HRM cho Công ty ĐL Kiên Giang
 • Đào tạo Hướng dẫn sử dụng chương trình QLĐT, CMIS 3.0, ERP, …
 • Đến tháng 12/2019, Công ty đã thực hiện được doanh thu là trên 9 tỷ đạt tỷ lệ 115% so với kế hoạch giao là. Công tác này đã góp phần không nhỏ trong thu nhập cho người lao động và đặc biệt là một trong những yếu tố quan trọng trong việc giữ người lao động có năng lực phù hợp với nhu cầu với Công ty.
 1. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:
 • Với kế hoạch được giao, SPCIT luôn phấn đấu; phối hợp với các đơn vị trực thuộc SPC và các đối tác để có một giải pháp phù hợp nhất; tốt nhất phục vụ SPC nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh và chất lượng dịch vụ khách hàng, cụ thể như:
 • Tiếp tục triển khai và hoàn thiện Hệ thống ERP đáp ứng yêu cầu của EVN và các tiêu chuẩn quốc tế, cũng như cải tiến trong công tác quản trị tài chính, bên cạnh đó SPCIT phát triển thêm một số module nhằm đáp ứng các yêu cầu đặc thù của SPC.
 • Triển khai Hệ thống quản lý thông tin khách hàng (CMIS) với các giao dịch theo phương thức điện tử theo đúng kế hoạch của EVN, thực hiện tích hợp thành công các dịch vụ điện lên cổng hành chính công quốc gia.
 • Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng Hệ thống thanh toán tiền điện trực tuyến nhằm tạo sự tiện lợi cho khách hàng.
 • Triển khai áp dụng phần mềm "Chữ ký số chuyên dùng EVN CA" theo lộ trình của EVN: đã tích hợp trên các hệ thống CMIS, PMIS; hoàn tất áp dụng thử nghiệm tại PC Tây Ninh, chuẩn bị cho kế hoạch triển khai đại trà đến tất cả các đơn vị trực thuộc SPC
 • Thực hiện phối hợp nâng cấp phần mềm dùng chung EVNHES để cải thiện hiệu năng, thu thập các chủng loại công tơ trên lưới đáp ứng theo yêu cầu quản lý của SPC. Triển khai EVNHES thu thập công tơ qua công nghệ DCU/RF tại các Công ty Điện lực. Vận hành hệ thống thu thập TCC, TCD ổn định nhằm chuyên môn hóa công tác đo ghi,  giảm nhân lực ghi điện, đồng thời cung cấp thông tin nhanh hơn cho công tác tổng hợp, phân tích, quản trị và hoạch định trong các lĩnh vực như kỹ thuật điện, kinh doanh điện,…
 • Bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2019 là một năm hết sức khó khăn về nguồn lực, chất lượng sản phẩm, và sự phối hợp giữa các bên đối với công tác triển khai và vận hành các ứng dụng công nghệ thông tin, cụ thể như:
 • Trong năm vừa qua lĩnh vực kinh doanh điện; tài chính; kỹ thuật điện; văn phòng; đo ghi xa đã triển khai ứng dụng những giải pháp công nghệ thông tin mới, trên phạm vi rộng trong một thời gian ngắn. Do đó nhân lực triển khai và vận hành công nghệ thông tin thường xuyên gặp khó khăn.
 • Chất lượng sản phẩm phần mềm, đặc biệt là phần mềm CMIS và EOffice chưa cao. Nhưng đã đưa vào triển khai diện rộng, vấn đề này tạo ra nhiều khó khăn và mất nhiều công sức cho người triển khai; người vận hành và người dùng cuối, cũng như ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch; mục tiêu; công tác quản lý điều hành; sản xuất kinh doanh của toàn SPC.
 • Sự không nhất quán; không đồng bộ trong hoạch định và kế hoạch triển khai các hệ thống dẫn đến công tác đào tạo nhân lực và đầu tư hạ tầng không đáp ứng kịp thời cũng là một trong nhưng yếu tố làm cho công tác triển khai và vận hành các hệ thống gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.

PHẦN 2: MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020
 1. MỤC TIÊU :
 • Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.
 • Vận hành ổn định hạ tầng CNTT và các hệ thống ứng dụng phục vụ hoạt động sản xuất trong toàn Tổng công ty.
 • Cải tiến chất lượng xây dựng phần mềm.
 • Ứng dụng CNTT, công nghệ số để tăng cường năng lực quản trị, nâng cao hiệu quả điều hành doanh nghiệp, mang lại thuận lợi cho khách hàng và nội bộ trong Tổng công ty.
 • Cải tiến chất lượng dịch vụ khách hàng bao gồm khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài.
 • Cải tiến hiệu quả đầu tư nhân lực phục vụ lĩnh vực dịch vụ khách hàng bên ngoài.
 • Thực hiện đạt các chỉ tiêu về đầu tư xây dựng, tiết kiệm chi phí, thanh xử lý vật tư thiết bị, tối ưu hóa hàng tồn kho.
 • Cải tiến chất lượng thực hiện các dự án bao gồm cả dự án sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng.
 • Tìm các giải pháp để nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động.
 1. NỘI DUNG THỰC HIỆN :
 1. Xây dựng và triển khai phần mềm
 • Phần mềm EVN: Tổ chức triển khai đầy đủ phân hệ, đúng lộ trình, cung cấp dữ liệu kịp thời chính xác và khai thác đạt hiệu quả các cấp trong toàn EVNSPC gồm:
   • Hệ thống Thông tin Quản lý Khách hàng (CMIS 3.0)
   • Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP)
   • Quản lý kỹ thuật nguồn điện và lưới điện (PMIS)
   • Hệ thống quản lý đầu tư xây dựng (QLĐTXD)
   • Hệ thống Quản trị nguồn nhân lực (HRMs)
   • Hệ thống văn phòng điện tử có áp dụng chữ ký số (E-Offíce 3.0)
   • Hệ thống thu thập dữ liệu (EVNHES-MDMS)
   • Hệ thống OMS
   • Hệ thống báo cáo qua Web portal
   • Hệ thống BI KD&DVKH
   • Hệ thống EVN CA
 • Phần mềm EVNSPC: Phối hợp Văn phòng, các Ban TCT, thực hiện kế hoạch xây dựng, nâng cấp, ứng dụng các phần mềm dùng chung năm 2020 của TCT hoàn thành theo đúng tiến độ.
 • Tiếp tục triển khai, hỗ trợ các đơn vị vận hành các phần mềm dùng chung khác của EVN SPC.
 1. Vận hành hạ tầng và các hệ thống CNTT trong toàn Tổng công ty bao gồm:
 • Thực hiện chỉ tiêu độ tin cậy hệ thống VTDR, CNTT trên cơ sở chỉ tiêu EVN giao cho Tổng công ty.
 • Nâng cao chất lượng quản lý vận hành mạng VTDR.
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện giải pháp nâng cấp hệ thống HNTH tại cơ quan Tổng công ty.
 • Triển khai các giải pháp ATTT trong toàn Tổng công ty.
 • Tổ chức triển khai các dự án phát triển hạ tầng CNTT, VTDR và ATTT năm 2020 theo danh mục đã được Tổng công typhê duyệt và giao nhiệm vụ.
ĐỘ TIN CẬY HỆ THỐNG MẠNG VTDR
1 Thực hiện chỉ tiêu độ tin cậy hệ thống VTDR, CNTT trên cơ sở chỉ tiêu EVN giao cho TCT
 • Độ ổn định, tin cậy và liên tục của các dịch vụ viễn thông đạt 99,9%.
 • Độ ổn định, tin cậy và liên tục của các dịch vụ CNTT đạt 99,8% .
 • Suất sự cố trên 01 thiết bị truyền dẫn /năm là 0,05.
 • Suất sự cố trên 01 thiết bị thuộc hệ thống CNTT /năm là 0,06.
2 Theo dõi đánh giá, tính toán các chỉ tiêu độ tin cậy hệ thống VTDR
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH MẠNG VTDR
1 Nâng cấp kiện toàn hạ tầng mạng truyền dẫn VTDR phục vụ điều hành, vận hành hệ thống điện (OT)
2 Xây dựng bổ sung mạng cáp quang liên tỉnh quy hoạch kênh truyền để đảm bảo toàn bộ hệ thống có dự phòng với tiêu chí (N-1) và đảm bảo dung lượng băng thông lên 10Gbps theo định hướng của EVN
3 Mạng VTDR đường trục: Giám sát, quản lý công tác trực vận hành, xử lý sự cố hệ thống mạng viễn thông dùng riêng đường trục liên tỉnh (bao gồm cáp quang tiếp nhận của các đối tác) đảm bảo ổn định phục vụ hoạt động điều hành sản xuất trong toàn TCT.
4 Mạng VTDR khu vực TPHCM: Theo dõi, kiểm tra công tác trực điều hành, vận hành, xử lý sự cố hệ thống mạng viễn thông dùng riêng khu vực TPHCM đảm bảo ổn định phục vụ hoạt động điều hành sản xuất của đơn vị và TCT.
VẬN HÀNH HỆ THỐNG HNTH
1 Xây dựng và tổ chức thực hiện giải pháp nâng cấp hệ thống HNTH tại cơ quan TCT
AN TOÀN THÔNG TIN
1 Triển khai hệ thống EVN Portal kết hợp AD, SSO và quản lý định danh trong nội bộ EVNSPC
2 Triển khai hệ thống tường lửa 01 chiều kết nối OT và IT
3 Rà soát đánh giá an toàn thông tin tại Trung tâm dữ liệu (DC) để kiện toàn hoàn thiện hạ tầng, chính sách về ATTT theo kết quả đánh giá
4 Triển khai hệ thống giám sát an ninh mạng tập trung (SIEM).
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CNTT, VTDR VÀ ATTT
1 Tổ chức triển khai các dự án phát triển hạ tầng CNTT, VTDR và ATTT năm 2020 theo danh mục đã được TCT phê duyệt và giao nhiệm vụ
 
 1. Quản lý vận hành hệ thống đo xa:
 • Giám sát và vận hành hệ thống đo ghi xa của Tổng công ty bao gồm hệ
  thống 110KV, trạm công cộng, trạm chuyên dùng, điểm đo ranh giới;
 • Cung cấp dữ liệu đo đếm cho kho dữ liệu đo đếm EVN theo đúng quy định;
 • Vận hành các hệ thống thu thập, lưu trữ và khai thác dữ liệu đo ghi xa của Tổng công ty;
 • Phối hợp với các Công ty Điện lực theo dõi vận hành các hệ thống đo xa khách hàng sau trạm công cộng sử dụng các công nghệ: PCL, RF…
 • Tổ chức mô hình dữ liệu đo xa phù hợp với tích hợp MDMS, để khai thác hiệu quả MDMS.
 1. Thực hiện các dịch vụ hỗ trợ người dùng các hệ thống đã đưa vào vận hành và khai thác bao gồm các lĩnh vực như: Tài chính kế toán; Kinh doanh; Kỹ thuật; Văn phòng; Nhân sự; Tiền lương; Website; Email …
 2. Thực hiện các chỉ tiêu về đầu tư xây dựng, chi phí, vật tư thiết bị, nhân sự, tiền lương theo kế hoạch Tổng công ty giao.
 3. Nghiên cứu và ứng dụng các đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của Công ty về CNTT.
 4. Cải tiến không ngừng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO 27001, hoàn thiện các chỉ tiêu đánh giá KPIs và tiếp tục hoàn thiện dự án 5S.
 1. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN :
 1. Thực hiện nhiệm vụ trực vận hành, hỗ trợ các hệ thống theo đúng các qui trình, qui định, và sự phân công của Tổng công ty. Vận hành và đảm bảo hệ thống HNTH luôn hoạt động ổn định; Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các cuộc họp qua HNTH theo sự phân công của TCT.
 2. Vận hành ổn định các hệ thống mạng LAN/WAN, wifi văn phòng TCT; Phối hợp triển khai dự án nâng cấp hệ thống mạng LAN/WAN văn phòng TCT (72HBT) để đảm bảo hệ thống mạng luôn hoạt động ổn định và đáp ứng tốt các nhu cầu truy cập hệ thống mạng của Tổng Công ty đề ra.
 3. Đảm bảo các đường truyền cung cấp dịch vụ: thanh toán qua ngân hàng, internet, leasedline luôn hoạt động ổn định 24/7; Phối hợp triển khai dự án nâng cấp hệ thống cổng thanh toán qua ngân hàng để có thể mở rộng khả năng liên kết thanh toán với tất cả ngân hàng có nhu cầu ký kết với TCT.
 4. Vận hành ổn định hệ thống Data Center EVNSPC; Trình giải pháp, đề xuất đầu tư, nâng cấp thêm hệ thống lưu trữ để đảm bảo việc cung cấp tài nguyên công nghệ thông tin cho các hệ thống đang vận hành và đang triển khai của Tổng công ty.
 5. Xây dựng và triển khai các phần mềm theo đúng quy trình và kế hoạch đề ra để đảm bảo tiến độ và chất lượng phần mềm.
 6. Rà soát, tích hợp các dự án phần mềm theo lĩnh vực để mang lại hiệu quả quản lý và tiện ích cho người sử dụng.
 7. Chú trọng hơn nữa trong công tác khảo sát yêu cầu và phân tích đầu bài để giảm thiểu tối đa thay đổi quy trình trong quá trình vận hành. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến chất lượng phần mềm chưa cao.
 8. Áp dụng các công nghệ mới vào việc xây dựng các phần mềm.
 9. Phối hợp chặt chẽ với EVN ICT để triển khai các phần mềm dùng chung của Tập đoàn và rà soát lại các hệ thống đã triển khai để quy hoạch lại các hệ thống tại Tổng công ty.
 10. Tổ chức đào tạo chuyên sâu về các lĩnh vực tự động hóa, quản trị dữ liệu. Trong năm 2020, công ty đăng ký 25 lượt đào tạo với tổng kinh phí dự kiến 161.59 triệu đồng.
 11. Vận hành ổn định các hệ thống CSDL theo sự phân công. Thực hiện công tác sao lưu định kỳ và diễn tập khắc phục sự cố đúng theo quy định
 12. Trình giải pháp, đề xuất đầu tư, nâng cấp thêm hệ thống lưu trữ để đảm bảo việc cung cấp tài nguyên công nghệ thông tin cho các hệ thống đang vận hành và đang triển khai của Tổng công ty.
 1. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ :
 • Năm 2020, tiếp tục công tác triển khai và hoàn thiện các hệ thống lớn như: Đo ghi xa; ERP; CMIS; EOffice. SPCIT kính đề nghị Tổng công ty xem xét bổ sung nhân lực để Công ty có thể hoàn thành kế hoạch tiếp theo.
 • Để nâng cao chất lượng trong quá trình sản xuất và triển khai sản phẩm phần mềm, SPCIT rất mong Tổng công ty quan tâm đầu tư các hệ thống như: Hệ thống quản lý mã nguồn; Hệ thống kiểm tra sản phẩm phần mềm và Hệ thống quản lý lỗi phần mềm.
 • Đối với công tác phối hợp vận hành hệ thống VTDR, các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ và chia sẻ thông tin kịp thời với bộ phận trực vận hành của SPCIT có thể cùng theo dõi, phối hợp và hạn chế thời gian sự cố, gián đoạn hệ thống ở mức thấp nhất có thể.
 • Đối với các dự án do SPC chuyển giao từ bên ngoài, SPCIT kiến nghị SPC tạo điều kiện cho SPCIT chủ động tham gia nắm bắt về kỹ thuật, tiến độ và trực tiếp làm việc với đối tác càng sớm càng tốt trước khi dự án được triển khai chính thức.
 • SPC sớm đầu tư hệ thống server, lưu trữ cho hệ thống đo xa để SPCIT triển khai các giải pháp tổ chức hệ thống thu thập, phân hoạch lưu trữ dữ liệu đảm bảo an toàn, sẳn sàng cho các phần mềm dùng chung SPC.
Trên đây là toàn bộ Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Công ty Công nghệ thống tin Điện lực miền Nam. Công ty chân thành cám ơn Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Nam, các Ban của Tổng công ty, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty và các Đơn vị bạn trong thời gian qua đã phối hợp, hỗ trợ Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019. Trong năm 2020, Công ty rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của Tổng công ty Điện lực miền Nam và các đơn vị.
Trân trọng./.
 

Nguồn tin: Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây