Về chúng tôi

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2021

 • 14:53 - 19/05/2021
 • 547

 

PHẦN 1: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2020

Thực hiện chủ đề “Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 5 năm 2016-2020” của Tập đoàn điện lực Việt Nam, trong năm toàn thể CBCNV Công ty đã ra sức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch CNTT Tổng công ty giao theo quyết định số 242/QĐ-EVN SPC, ngày 21/01/2020 của Tổng công ty Điện lực miền Nam (SPC) về việc “Giao kế hoạch ứng dụng phần mềm dùng chung của EVN và Tổng công ty Điện lực miền Nam cho Văn phòng, các Ban và các Đơn vị thành viên năm 2020”; góp phần ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác quản trị, điều hành, vận hành hệ thống điện, kinh doanh, dịch vụ khách hàng, đầu tư xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sản xuất kinh doanh trong toàn Tổng công ty.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2020:
Công tác thiết kế, ứng dụng phần mềm dùng chung:
 Thực hiện quyết định số 242/QĐ-EVN SPC ngày 21/01/2020 của Tổng công ty Điện lực miền Nam (SPC), Công ty đã triển khai thành công và hoàn thành xuất sắc các hạng mục công tác như sau:

 • Ứng dụng phần mềm dùng chung của EVN
 • Phối hợp, triển khai đúng tiến độ của EVN đối với 09 hạng mục được giao:
 • Hệ thống quản lý thông tin khách hàng (CMIS 3.0 phiên bản cập nhật giao dịch điện tử)
 • Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP (đã hoàn thành 12 phân hệ)
 • Quản lý kỹ thuật nguồn điện và lưới điện (PMIS) + Hệ thống OMS
 • Hệ thống quản lý đầu tư xây dựng (QLĐTXD)
 • Hệ thống quản trị nguồn nhân lực (HRMs)
 • Hệ thống văn phòng điện tử có áp dụng chử ký số (eOffice 3.0)
 • Hệ thống thu thập dữ liệu (EVNHES)
 • Hệ thống báo cáo điều hành kinh doanh và dịch vụ khách hàng (BI KDDVKH).
 • EVN News
 • Nâng cấp, xây dựng phần mềm của EVNSPC

Công ty đã thực hiện và hoàn thành xuất sắc vượt tiến độ các hạng mục phần mềm được giao, cụ thể:

 • 08/12 hạng mục đã hoàn thành vượt tiến độ Tổng công ty giao:
 • Cổng Thông tin thanh tra
 • Quản lý an toàn
 • Đọc thông số vận hành trạm biến áp 110kV (AppMeter)
 • Cấp tin trực tuyến
 • Phần mềm quản lý truyền thông
 • Trang web báo cáo VTDR
 • Xây dựng mới phần mềm: Phần mềm thu thập số liệu đo đếm đầu nguồn của các Công ty Điện lực
 • Web thu thập dữ liệu nguồn điện nhỏ
 • 04/12 hạng mục hoàn thành đúng tiến độ, kế hoạch được giao.
 • Giám sát công việc (GSCV)
 • Lịch công tác tuần
 • Cổng thông tin pháp chế EVN SPC
 • Phần mềm Thu thập dữ liệu đo đếm phục vụ thị trường bán buôn điện cạnh tranh EVNSPC

Ngoài các công tác được giao trong kế hoạch CNTT năm 2020 nói trên, Công ty cũng đã hoàn thành tốt việc xây dựng các phần mềm, module phát sinh đáp ứng nhu cầu công tác của Văn phòng, các Ban Tổng công ty, bao gồm các hạng mục phần mềm như sau:

Quản lý biến động mã khách hàng cấy trạm, tách lưới và vẽ sơ đồ đơn tuyến nhánh rẽ khách hàng trạm công cộng EVN SPC (giai đoạn 2)

 • Website Hỗ trợ điều hành kinh doanh
 • Báo cáo phân tích và điều hành hoạt động kiểm tra giám sát mua bán điện (BMIS)
 • Khai thác dữ liệu tự động từ hệ thống SCADA, đo xa, CRM để giám sát lưới điện trung hạ áp và cập nhật dữ liệu trên OMS
 • Kiểm tra hệ thống đo đếm bằng thiết bị di động (phiên bản nâng cấp)
 • Nâng cấp chương trình Quản lý CCDC theo hệ thống ERP
 • Báo cáo chỉ tiêu công tác tuần
 • Báo cáo Điện mặt trời mái nhà
 • Hỗ trợ vận hành và khai thác các phần mềm
 • Hỗ trợ tốt các đơn vị vận hành khai thác các hệ thống phần mềm đã triển khai trong EVN SPC đúng tiến độ được giao.
 • Thực hiện BCKD Tổng công ty kịp thời nhanh chóng và chính xác.
 • Thực hiện lấy số liệu cho Ban KD, Ban Tài Chính, Ban Kỹ thuật,… kịp thời nhanh chóng, đúng theo yêu cầu.
 • Công tác quản lý, vận hành hệ thống đo ghi xa :
 • Hoàn thành tốt công tác hỗ trợ xử lý từ xa và trực tiếp tại các công ty Điện lực trong công tác vận hành bao gồm: Thay modem; Thay công tơ; Đổi điểm đo; Khai báo mới điểm đo; Thanh lý điểm đo; Kiểm tra tín hiệu,…
 • Quản lý giám sát, vận hành, xử lý Hệ thống 84.000 điểm đo TCC và TCD; Hệ thống HES 110kV; Hệ thống 84 điểm đo;
 • Tiếp nhận vận hành hệ thống MDMS khai thác dữ liệu.
 • Khai thác, cung cấp kho dữ liệu dùng chung EVN đáp ứng 100%.

Vận hành CSDL các hệ thống, bảo dưỡng hệ thống mạng, khai thác hệ thống mạng, vận hành các ứng dụng của Tổng công ty :
 Hiện nay, hạ tầng CNTT của Tổng công ty rất lớn, bao gồm các hệ thống như: Trung tâm dữ liệu SPC (DC SPC); Trung tâm dữ liệu dự phòng (DR 16 AC); Hệ thống mạng LAN/WAN SPC, Hệ thống mạng Wifi; Đường truyền cung cấp dịch vụ thanh toán qua ngân hàng; Hệ thống HNTH; Hệ thống VTDR; Hệ thống thu thập đo xa; Hệ thống mạng cáp quang khu vực TPHCM. Để đảm bảo hạ tầng CNTT này luôn sẵn sàng phục vụ kịp thời cho công tác quản lý, điều hành và sản xuất kinh doanh trong toàn Tổng công ty, Công ty luôn không ngừng cải tiến, nghiên cứu, triển khai và áp dụng các giải pháp nhằm đảm bảo các hệ thống hoạt động ổn định, giảm thiểu rủi ro và sự cố bằng nhiều giải pháp như:

 • Tổ chức bộ phận vận hành và giám sát onsite 8/24 và online 24/7 hệ thống CNTT-VTDR
 • Triển khai các giải pháp sao lưu dự phòng, khắc phục sự cố.
 • Triển khai các giải pháp đảm bảo ATTT cho các hệ thống như đưa vào vận hành hệ thống quản lý tài khoản đặc quyền và dò quyét lỗ hổng, các hệ thống firewall, ...
 • Cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, 27001.
 • Tuân thủ các quy định của Tổng công ty đã ban hành
 • Công ty cũng luôn chủ động trong công tác hoạch định và cấp phát tài nguyên mạng đáp ứng cho người dùng truy cập, cũng như dung lượng lưu trữ cho các lĩnh vực như email, data file, dữ liệu khách hàng điện, dữ liệu đo ghi, dữ liệu kỹ thuật điện, dữ liệu nguồn lực doanh nghiệp, ...

Công tác đào tạo Công nghệ thông tin

 • Công ty đã hoàn thành kế hoạch đào tạo về công nghệ thông tin do Tổng công ty giao, công tác này góp phần nâng cao trình độ công nghệ thông tin và hỗ trợ các đơn vị trong việc vận hành tốt các hệ thống phần mềm của các lĩnh vực.
 • Tổng số lớp đào tạo trong năm: 14 lớp, với số lượt đào tạo trên số CBCNV: 33/94 lượt; với tổng chi phí đào tạo là 122.475.000 đồng, đạt 90,23% KH chi phí đào tạo được giao;
 • Phối hợp với các đơn vị: hỗ trợ và bổ sung các bài giảng trực tuyến (Elearning); Số lượt người học E-Learning trong năm 2020 đạt bình quân 10 lượt / CBCNV;
 • Hỗ trợ các đơn vị tổ chức thi sát hạch và thi lý thuyết giữ bậc, nâng bậc trên hệ thống phần mềm E-Learning;
 • Tập trung triển khai các nội dung đào tạo phục vụ chủ đề năm 2020 của EVN “Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 5 năm 2016-2020”.

Công tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới vào thực tế:

 • Trong năm qua, phong trào nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để ứng dụng công nghệ mới vào thực tế công việc luôn được Công ty phát huy và duy trì, tổng số sáng kiến được công nhận và đưa vào áp dụng là 05 sáng kiến cấp Tổng công ty, đạt 125% kế hoạch được giao. Trong đó: Phòng Công nghệ phần mềm có 04 sáng kiến và phòng Kỹ thuật vận hành Đo xa có 01 sáng kiến.

Công tác sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng và quản lý vật tư thiết bị:
Công tác sửa chữa lớn

 • Căn cứ quyết định 1838/QĐ-EVN SPC ngày 20/08/2019, của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc giao kế hoạch SCL năm 2020 cho Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam.
 • Công ty đã thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ sửa chữa lớn cho 02 công trình được giao với tổng giá trị thực hiện là 1.097 triệu đồng (đạt 95,72% kế hoạch kinh phí SCL được giao, tiết kiệm đạt 4,28%); Gồm:
 • Sửa chữa lớn các thiết bị UPS 64kVA tại Trung tâm lưu trữ dữ liệu của Tổng Công ty
 • Mua sắm linh kiện thay thế, sửa chữa và dự phòng cho các thiết bị lưu trữ tại Trung tâm dữ liệu của Tổng công ty.

Công tác đầu tư xây dựng

 •      Căn cứ quyết định 1015/QĐ-EVN SPC ngày 06/05/2020, của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc giao kế hoạch SXKD – tài chính – ĐTXD năm 2020 cho Công ty CNTT ĐLMN;
 •      Căn cứ quyết định 2322/QĐ-EVN SPC ngày 29/10/2020, của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc giao kế hoạch điều chỉnh vốn ĐTXDT năm 2020 cho Công ty CNTT ĐLMN;
 •      Căn cứ quyết định 2918/QĐ-EVN SPC ngày 30/12/2020, của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc giao kế hoạch điều chỉnh vốn ĐTXDT năm 2020 cho Công ty CNTT ĐLMN.

     Trong năm 2020, Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam được giao 08 công trình ĐTXD, với tổng giá trị kế hoạch được giao 25.095 triệu đồng. Tính đến ngày 31/12/2020, Công ty đã thực hiện đạt 100% kế hoạch được giao, cụ thể:

1. Trang bị hệ thống máy chủ, lưu trữ dự phòng (DR – Disaster Recovery) cho hệ thống CMIS 3.0 và ERP của Tổng công ty.

 • Đã hoàn tất

2. Xây dựng và phát triển nền tảng EVNSOLAR

 • Đã hoàn tất giai đoạn 1

3. Dự án trang bị hệ thống giám sát cho hệ thống mạng, các ứng dụng, máy chủ và hệ thống lưu trữ của EVNSPC

 • Đã ký hợp đồng

4. Trang bị hệ thống wifi tại toà nhà văn phòng Tổng công ty nâng cao chất lượng bảo mật thông tin và tăng cường hệ thống wifi toà nhà 16 Âu Cơ

 • Đã ký hợp đồng

5. Trang bị bổ sung hạ tầng CNTT cho Data Center của Tổng công ty

 • Đã trình dự án, đang chờ Tổng công ty phê duyệt

6. Trang bị hệ thống máy chủ, lưu trữ để hoàn thiện hạ tầng CNTT cho hệ thống ERP trong toàn Tổng công ty

 • Đang chấm xét hồ sơ chào thầu

7. Trang bị hệ thống thư mục dịch vụ Active Directory (AD) – quản lý tập trung người dùng và truy cập tài nguyên hệ thống mạng của Tổng công ty

 • Đã ký hợp đồng

8. Mua sắm các thiết bị CNTT phục vụ cho đường truyền đo ghi xa của Tổng công ty

 • Đã ký hợp đồng

Công tác quản lý VTTB

 • Trong năm, Công ty đã hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch thanh xử lý vật tư thiết bị của Tổng công ty giao.
 • Giá trị VTTB tồn kho tính đến 31/12/2020 của Công ty là 71.986.696 / 100.000.000 đồng, đạt 71,99% kế hoạch được giao.
 • Công tác Tài chính, chi phí:

     Căn cứ quyết định 1015/QĐ-EVN SPC ngày 06/05/2020, của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc giao kế hoạch SXKD – tài chính – ĐTXD năm 2020 cho Công ty CNTT ĐLMN.

     Tính đến 31/12/2020, tổng chi phí thực hiện  5.388 / 5.388 triệu đồng, đạt mức 100% kế hoạch chi phí được giao.

Công tác Tổ chức - Lao động tiền lương

 • Công ty luôn cải tiến hệ thống quản lý, điều hành phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và nhu cầu thực tế. Bên cạnh đó Công ty cũng không ngừng tìm kiếm, quy hoạch, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý và bố trí lao động hợp lý.
 • Tổng số lao động trong Công ty hiện đến ngày 31/12/2020 là 97 người, gồm 67 nam và 30 nữ. Trong đó: 06 người có trình độ trên Đại học (6.2%), 79 người có trình độ Đại học (81.4%), 12 người có trình độ dưới Đại học (12.4%). Độ tuổi lao động bình quân: ~36 tuổi.
 • Công ty đã đạt kế hoạch năng suất lao động do Tổng công ty giao, đảm bảo tiền lương, thu nhập của người lao động năm nay cao hơn năm trước.

Quỹ tiền lương SXKD điện tạm giao năm 2020: 23.700.000 đồng

 • Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCD: 2.104.783.512 đồng
 • Công tác Thanh kiểm tra, Thi đua, Tuyên truyền
 • Tuân thủ các quy định thanh kiểm tra của các cấp.
 • Tổ chức và tham gia các phong trào văn thể mỹ vào các ngày lễ lớn, thi đua của Công ty và của Tổng công ty.
 • Cung cấp các bản tin, bài viết về những hoạt động của Công ty cho “Bản tin Tổng công ty Điện lực miền Nam”, “Bản tin Hội Điện lực miền Nam” và Web “Bản tin Tổng công ty Điện lực miền Nam”, với số bài viết là 18/16 bài, đạt tỷ lệ 112,5% so với kế hoạch công ty giao.

Công tác quản lý chất lượng

 • SPCIT đã triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 9001 và đã được TUV chứng nhận. SPCIT đã chuyển đổi phiên bản sang ISO 9001:2015 và vẫn duy trì hiệu lực áp dụng.
 • SPCIT đã triển khai xây dựng hệ thống quản lý an ninh thông tin theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27001:2013 và vẫn duy trì hiệu lực áp dụng.
 • Hàng năm, để đảm bảo và tăng cường tính hiệu quả của 2 hệ thống, ngoài việc đánh giá của các tổ chức chứng nhận, SPCIT tổ chức các đợt đánh giá nội bộ cho mỗi hệ thống để duy trì hiệu lực áp dụng của tiêu chuẩn.
 • Trong năm 2020, công ty cũng tổ chức nhiều lớp đào tạo về ANTT cho các đơn vị, Điện lực có nhu cầu;  

Công tác sản xuất kinh doanh khác

 • Năm 2020 cũng là năm có nhiều khó khăn và thách thức đối với công tác kinh doanh sản xuất khác của Công ty: tình hình dịch bệnh, các chủ trương chính sách kiểm soát và tiết kiệm chi phí của các đơn vị, ... Tuy nhiên, bằng sự cố gắng và phấn đấu của các bộ phận, phòng ban, Công ty đã hoàn thành xuất sắc và vượt mục tiêu, kế hoạch đề ra.

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:

 • Với kế hoạch được giao, SPCIT luôn phấn đấu; phối hợp với các đơn vị trực thuộc SPC và các đối tác để có một giải pháp phù hợp nhất; tốt nhất phục vụ SPC nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh và chất lượng dịch vụ khách hàng, cụ thể như:
 • Tiếp tục triển khai và hoàn thiện Hệ thống ERP đáp ứng yêu cầu của EVN và các tiêu chuẩn quốc tế, cũng như cải tiến trong công tác quản trị tài chính, bên cạnh đó SPCIT phát triển thêm một số module nhằm đáp ứng các yêu cầu đặc thù của SPC.
 • Triển khai Hệ thống quản lý thông tin khách hàng (CMIS) theo lộ trình của EVN. Đây là một hệ thống mà ứng dụng và cơ sở dữ liệu của toàn SPC được tập trung tại Trung tâm dữ liệu, do đó dữ liệu được nhất quán, chuyên môn hóa cao hơn, tổng hợp và chia sẻ nhanh hơn cho các mục đích khác.
 • Tiếp tục hoàn thiện module đánh giá hiệu quả công việc (KPIs) tích hợp vào hệ thống HRM theo các tiêu chí đánh giá của Tổng công ty để đánh giá hệ số hiệu quả công việc hàng tháng cho Tổng công ty và các đơn vị.
 • Đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận và triển khai các hệ thống đo ghi xa để đưa vào hoạt động chính thức nhằm chuyên môn hóa công tác đo ghi,  giảm nhân lực ghi điện theo lộ trình của SPC, đồng thời cung cấp thông tin nhanh hơn cho công tác tổng hợp, phân tích, quản trị và hoạch định trong các lĩnh vực như kỹ thuật điện, kinh doanh điện,…
 • Nâng cao chất lượng, tăng loại hình, tăng phạm vi cho Hệ thống thanh toán tiền điện trực tuyến. Nhằm tạo sự tiện lợi cho khách hàng, giảm nhân lực thu ngân viên theo đúng lộ trình của SPC
 • Bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2020 là một năm hết sức khó khăn về nguồn lực, chất lượng sản phẩm, và sự phối hợp giữa các bên đối với công tác triển khai và vận hành các ứng dụng công nghệ thông tin, cụ thể như:
 • Trong năm vừa qua lĩnh vực kinh doanh điện; tài chính; kỹ thuật điện; văn phòng; đo ghi xa đã triển khai ứng dụng những giải pháp công nghệ thông tin mới, trên phạm vi rộng trong một thời gian ngắn. Do đó nhân lực triển khai và vận hành công nghệ thông tin thường xuyên gặp khó khăn.
 • Chất lượng sản phẩm phần mềm, đặc biệt là phần mềm CMIS và EOffice chưa cao. Nhưng đã đưa vào triển khai diện rộng, vấn đề này tạo ra nhiều khó khăn và mất nhiều công sức cho người triển khai; người vận hành và người dùng cuối, cũng như ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch; mục tiêu; công tác quản lý điều hành; sản xuất kinh doanh của toàn SPC.


PHẦN 2: MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2021

MỤC TIÊU :

 • Hoàn thành kế hoạch SXKD-Tài chính - ĐTXD Tổng công ty giao.
 • Hoàn thành kế hoạch CNTT Tổng công ty giao (QĐ 2957/QĐ-EVN SPC ngày 31/12/2020).
 • Thực hiện tốt công tác chuyển số theo kế hoạch  Tổng công ty.
 • Quản lý và vận hành Trung tâm dữ liệu DC của Tổng công ty.được hoạt động hiệu quả, ổn định. Vận hành ổn định hạ tầng CNTT, VTDR và các hệ thống ứng dụng phục vụ hoạt động sản xuất trong toàn Tổng công ty.
 • Tăng cường công tác an ninh, bảo mật các hệ thống trong toàn EVN SPC.
 • Vận hành và triển khai hỗ trợ có hiệu quả các phần mềm dùng chung của EVN, EVN SPC.
 • Cải tiến chất lượng thực hiện các dự án bao gồm cả dự án sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng.
 • Tiếp tục và đẩy mạnh công tác đào tạo Công nghệ thông tin cho CBCNV trong Tổng công ty được thực hiện tốt và có chất lượng.
 • Tổ chức lại bộ máy, nâng cao năng lực quản lý.
 • Nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động.

NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP :

 • Công tác Xây dựng và triển khai phần mềm dùng chung EVN, EVNSPC
 • Thực hiện xây dựng, nâng cấp và triển khai các phần mềm dùng chung của EVN, EVN SPC theo kế hoạch CNTT của Tổng công ty giao năm 2021 QĐ 2957/QĐ-EVN SPC ngày 31/12/2020.
 • Triển khai các PM EVN: CMIS3.0, ERP, CF (quản lý dòng tiền), E-Invoice, PMIS-OMS, IMIS, HRMs, D-Office, EVNHES, EVN Portal
 • Triển khai 4 PM đã hoàn thiện năm 2020, Nâng cấp và xây xựng bổ dung 14 danh mục phần mềm.
 • Xây dựng Hệ thống cung cập thông tin quản trị GĐ 2  
 • Thực hiện công tác chuyển số theo kế hoạch Tổng công ty. Phân bổ nguồn lực phù hợp và nâng cao trình độ chuyên môn.
 • Rà soát, tích hợp các dự án phần mềm theo lĩnh vực để mang lại hiệu quả quản lý và tiện ích cho người sử dụng.
 • Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới phù hợp EVN, EVN SPC vào việc xây dựng và triển khai các hệ thống phần mềm.
 • Tăng cường ứng dụng số hóa, áp dụng AI vào các hệ thống phục vụ công tác quản lý.
 • Quản lý vận hành hệ thống đo xa:
 • Giám sát và vận hành hệ thống đo ghi xa của Tổng công ty bao gồm hệ
 • thống 110KV, trạm công cộng, trạm chuyên dùng, điểm đo ranh giới;
 • Cung cấp dữ liệu đo đếm cho kho dữ liệu đo đếm EVN theo đúng quy định;
 • Vận hành các hệ thống thu thập, lưu trữ và khai thác dữ liệu đo ghi xa của Tổng công ty;
 • Phối hợp với các Công ty Điện lực theo dõi vận hành các hệ thống đo xa khách hàng sau trạm công cộng sử dụng các công nghệ: PCL, RF…
 • Tổ chức mô hình dữ liệu đo xa phù hợp với tích hợp MDMS, để khai thác hiệu quả MDMS.
 • Vận hành hạ tầng, CSDL và các hệ thống CNTT trong toàn Tổng công ty.
 • Vận hành hiệu quả ổn định hệ thống Data Center EVNSPC, VTDR, HNTH.
 • Đảm bảo các đường truyền cung cấp dịch vụ: thanh toán qua ngân hàng, internet, leasedline luôn hoạt động ổn định 24/7
 • Nâng cấp hoàn thiện hệ thống trung tâm dữ liệu SPC (DC và DR) theo kế hoạch Tổng công ty..
 • Phối hợp với các Ban Tổng công ty, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng CNTT, hệ thống HNTH đảm bảo vận hành an toàn và hiệu quả.
 • Công tác an toàn an ninh thông tin.
 • Đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong nội bộ Tổng công ty. Tham mưu cho Lãnh đạo Tổng Công ty, khắc phục sự cố an toàn thông tin, chủ động nghiên cứu cập nhật các công nghệ mới nhằm đảm bảo vấn đề an toàn thông tin trong Tổng công ty:
 • Giám sát việc tuân thủ các chính sách an toàn, an ninh thông tin;
 • Tham mưu các vấn đề chính sách, công nghệ và các giải pháp an toàn, bảo mật hệ thống thông tin, hệ thống quy trình nghiệp vụ;
 • Tham gia phối hợp với các đối tác xây dựng và triển khai các giải pháp an ninh thông tin;
 • Phối hợp với các cơ quan điều tra an ninh thông tin để xử lý các sự cố an toàn thông tin nghiêm trọng.
 • Triển khai hệ thống AD trong toàn Tổng công ty.
 • Rà soát và triển khai chính sách  ATTT, đảm bảo ATTT trong hoạt động của Tổng công ty
 • Công tác đào tạo Công nghệ thông tin
 • Hoàn thành kế hoạch đào tạo về công nghệ thông tin do Tổng công ty giao.
 • Tổ chức đào tạo chuyên sâu về các lĩnh vực tự động hóa, AI, quản trị dữ liệu để đảm bảo nguồn nhân lực xây dựng và vận hành các hệ thống CNTT
 • Công tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới vào thực tế
 • Nghiên cứu và ứng dụng triển khai mở rộng các đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật về CNTT của Tổng công ty.
 • Tiếp tục nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để ứng dụng công nghệ mới vào thực tế công việc: phấn đấu đạt 2 giải pháp sáng kiến Tổng công ty.
 • Thực hiện tốt các chỉ tiêu về đầu tư xây dựng, chi phí, vật tư thiết bị, nhân sự, tiền lương theo kế hoạch Tổng công ty giao. Đào tạo nhân lực, cải tiến chất lượng thực hiện các dự án bao gồm cả dự án sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng.
 • Tiếp tục vận hành và cải tiến các hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001:2005; ISO/IEC 27001:2013.
 • Hoàn thành kế hoạch sản xuất khác của Công ty.
 • Rà soát, ổn định cơ cấu tổ chức các bộ phận để bảo đảm các hoạt động CNTT đáp ứng nhu cầu trong thời gian tới.

ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ :

 • Trong thời gian qua, hệ thống thang máy tại tòa nhà thường xuyên xảy ra sự cố, hư hỏng, gây khó khăn trong việc di chuyển, ảnh hưởng không tốt đến tâm lý và không đảm bảo an toàn lao động cho CBCNV của 4 đơn vị làm việc tại Tòa nhà. Công ty kiến nghị Tổng công ty sớm xem xét và có biện pháp thích hợp để đảm bảo an toàn lao động của CBCNV.
 • Năm 2021, Công ty tập trung nhân lực cho công tác chuyển đổi số và AI, Công ty đề xuất Tổng công ty cho phép tuyển bổ sung nhân lực CNTT để Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 • Hệ thống cơ sở hạ tầng CNTT của SPC chưa đủ và không đáp ứng cho việc phát triển chuyển đổi số trong doanh nghiệp đề xuất Tổng công ty xem xét bổ sung trang thiết bị và hạ tầng CNTT.
 • Trên đây là toàn bộ Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty Công nghệ thống tin Điện lực miền Nam. Công ty chân thành cám ơn Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Nam, các Ban của Tổng công ty, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty và các Đơn vị bạn trong thời gian qua đã phối hợp, hỗ trợ Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020. Trong năm 2021, Công ty rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của Tổng công ty Điện lực miền Nam và các đơn vị.

Trân trọng./.


Tên Bài Hát

Tên Ca Sĩ
Tên Tác Giả

CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

Bài viết liên quan