Pháp y kỹ thuật số: Phần 4 - Log Mining

Log là một dữ liệu quan trọng trong ngành Công nghệ Thông tin cũng như trong lĩnh vực điều tra số, pháp y kỹ thuật số. Hầu như tất cả dấu vết của một cuộc tấn...

xem chi tiết